KLL Tedavisinin Amaçları

KLL tedavisinde deneyimli hekimlerin yer aldığı bir merkezde tedavi görmek önem taşımaktadır.

KLL tedavisinin amaçları şunlardır: