KLL Tedavisi

KLL tedavileri aşağıdakileri içermektedir

KLL tedavisinin hedefleri

KLL Hastalarını Tedavi Etme Kararını Etkileyen Bazı Faktörler

*Bu faktörlerin bazıları aynı anda mevcuttur.

Gözle ve Bekle Kan sayımında minimum değişiklikler olan ve hiçbir semptomu olmayan KLL hastaları genellikle sadece izlenirler. Bu yaklaşım hastalığın stabil durumda mı yoksa ilerlemekte mi olduğuna karar vermek için tıbbi muayene ve periyodik test yapılmasını içermektedir. Gözle ve bekle yaklaşımıyla tedavi edilen KLL hastalarında ateş veya diğer enfeksiyon ya da hastalık belirtileri gelişirse doktorları tıbbi destek verir. Hastalık ilerlemeye başlarsa veya ilerlediğinde aktif tedaviye başlanır.

Bireyler KLL tanısı aldıklarında genellikle endişe duyarlar ve ardından tedaviye hemen başlamayacaklarını öğrenirler. Gözle ve bekle yaklaşımının kan sayımında minimum değişiklikler olan ve hiçbir semptomu bulunmayan KLL hastaları için güncel standart tedavi yaklaşımı olduğunu bilmek önemlidir. Birçok çalışmada düşük riskli KLL hastalarında gözle ve bekle yaklaşımıyla erken tedavi yaklaşımı karşılaştırıldı. Bugüne kadar düşük riskli KLL hastalarında erken tedavinin faydası gösterilememiştir. Birçok çalışma hastalığı erken evrede olan vakalarda alkilleyici ajan kullanımının sürviyi uzatmadığını göstermiştir. Semptomları olmayan KLL hastalarında tedavinin ertelenmesi ile erken tedavi karşılaştırması klinik çalışmalarda sürmekte olan çalışma alanıdır.

İlaç Tedavileri

Sistemik Terapi

Sistemik tedavi, oral veya damardan hastaya verilir. KLL tedavisi için kullanılan 2 genel sistemik tedavi kategorisi vardır:

1) Kemoterapi

2) Hedef tedavi.

Bu tedavi kategorileri aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır. Tedavinin seçimi çoğunlukla hastanın yaşına, genel sağlığına ve klinik araştırmalara olan ilgi ve erişilebilirliğine bağlıdır.

Kemoterapi

Fludarabin KLL tedavisinde uygulanan en etkin kemoterapilerden biri olarak kabul edilmektedir. Fludarabin ve siklofosfamid -FC; fludarabin ve rituksimab'FR; fludarabin, siklofosfamid ve rituksimab'FCR' içeren ilaç kombinasyonları genellikle orta derecede veya yüksek riskli KLL hastalarını tedavi etmek için kullanılır. Tek başına fludarabin tedavisi ile FC veya çeşitli FCR rejimleri ile yapılan tedaviyi karşılaştıran çalışmalar kombinasyon tedavilerinin daha önce tedavi edilmemiş KLL hastalarında tam cevap sıklığını belirgin şekilde artırdığını göstermiştir.

Kemoterapi, kanser hücrelerinin artma ve bölünme yeteneğini durdurarak kanser hücrelerini yok etmek için ilaçların kullanılmasıdır. KLL?de, kemoterapi genellikle bir hematology ya da onkolog tarafından verilir. Kemoterapi vermenin en yaygın yolu, bir iğne kullanarak damara yerleştirilen bir damar içi (IV) tüp veya oral olarak alınan bir ilaçtır. Kemoterapi, subkutan olarak adlandırılan deri altı enjeksiyon yöntemi ile de verilebilir.

KLL tedavisinde aşağıdaki kemoterapi ilaçları kullanılabilir

Kemoterapi tedavisinin yan etkileri kişiye ve kullanılan doza bağlıdır, ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve diyare sıkça görülen yan etkilerdir. Tedavi tamamlandıktan sonra bu yan etkiler genellikle kaybolur.

Hedef Tedavi

Hedef tedavi, löseminin spesifik genleri, proteinleri veya doku ortamını hedef alan bir tedavidir. Bu tür tedavi lösemi hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellerken sağlıklı hücrelere de zarar verebilir.

Son yıllardaki araştırmalar, tüm kanser türlerinin aynı hedeflere sahip olmadığını ve hedef tedavilerin kanser türleri için farklı olması gerektiğini göstermektedir. En etkili tedaviyi bulmak için, doktorunuz lösemi genleri, proteinleri ve diğer faktörleri belirlemek için testler yapabilir. Bu testler, doktorların her hastaya mümkün olan en etkili tedaviyi belirlenmesinde yardımcı olur. Buna ek olarak, kişiye özel moleküler hedefler ve yeni tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok araştırma çalışması yapılmaktadır.

Monoklonal antikorlar.

Monoklonal antikorlar laboratuarda biyomühendislikle elde edilen proteinlerdir. Her monoklonal antikor tedavisi hücre üzerindeki spesifik bir molekülü tanımlamak üzere tasarlanmaktadır. Monoklonal antikor tedavisi molekülü hedef almakta, hücreye yapışmakta ve hücrenin ölümüne neden olmaktadır.

Monoklonal antikor, bir hedef tedavi türüdür. Lösemi hücrelerinin yüzeyindeki belirli bir proteini tanır ve bu proteine ??sahip olmayan hücreleri etkilemez. KLL tedavisinde kullanılan monoklonal antikorlar aşağıda belirtilmiştir:

Kinaz inhibitörleri

Kinaz, hem sağlıklı hücrelerde hem de kanser hücrelerinde bulunan enzimlerdir. Bazı kanser hücreleri, belirli bir kinaz enzimini bloke eden ilaçlar tarafından tahrip edilebilir. KLL tedavisinde kinaz önleyicileri oldukça yenidir ve yalnızca tekrarlayan (relaps) veya kötüleşen (refrakter) KLL'li hastalar için kullanılabilir.

İbrutinib: daha önce başka bir KLL tedavisi almış KLL hastaları için onaylanmıştır. Ayrıca, kromozom 17 delesyonu olan hastalar için ilk tedavi olarak onaylanmıştır. Ancak, kanamaya neden olabilir ve kan sulandırıcıları alan hastalar için önerilmez.

Idelalisib: oral olarak verilen başka bir kinaz inhibitörüdür. Aynı zamanda, tekrarlayan (relaps) KLL'nin Rituximab ile kombinasyon halinde tedavisi için de onaylanmıştır.

Venetoclax: Kromozom 17'de delesyonu ve tekrarlayan (relaps) KLL'si olan hastalarda kullanılan bir kinaz inhibitörüdür.