Tanı

Kan Hücresi Sayısı ve İncelemesi

Kemik İliği İncelemesi

İmmünofenotipleme

Immünglobulin Seviyeleri