Nedenler ve Risk Faktörleri

KLL genellikle herhangi bir çevresel veya eksternal faktöre eşlik etmemektedir. Ancak, Ulusal Bilim Akademisi Tıp Enstitüsü Vietnam'da kullanılan herbisidlerle KLL arasındaki 'ilişkinin kanıtlarını' ortaya koyan "Gaziler ve Turuncu Etmen, 2002 Güncelleştirmesi" raporunu yayınladı.

KLL hastalarının birinci derece akrabalarında KLL gelişimi olasılığı KLL hastası birinci derece akrabası olmayanlara göre üç-dört kat daha fazladır. Ancak, risk yine de küçüktür. Örneğin, KLL hastasının 60-yaşındaki kardeşi veya çocuğunda KLL gelişme olasılığı 10.000'de 3 - 4 iken, aile hikayesi olmayan 60 yaşındaki herhangi bir bireyin şansı 10.000'de 1'dir.